..เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ..
     
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่สรวย
     
วัดพระเจ้าทองทิพย์
อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามทางหลวงหมายเลข 1-118 (เชียงราย-เชียงใหม่) เลี้ยวขวาที่ กม. 121 บ้านห้วยส้ม ผ่านตำบลศรีถ้อย เข้าไปประมาณ 6 กม. ตามประวัติกล่าวว่า ราวปี พ.ศ. 2076 พระเจ้าเชียงใหม่ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสาร กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต (หลวงพระบาง สปป.ลาว) แต่ไม่มีโอรสจึงไปบนขอจากพระเจ้าทองทิพย์ พระมเหสีทรงประสูติโอรสทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษา พระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได้สวรรคต ไม่มีราชบุตรสืบราชบัลลังก์ ข้าราชบริพารได้ทูลขอพระไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าโพธิสารก็ทรงอนุญาต แต่ขอให้นำพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วย ได้อัญเชิญลงเรือไปเชียงใหม่มาตามลำน้ำโขง ลำน้ำกก และลำน้ำลาว เมื่อเดินทางไปถึงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เรือเกยตื้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงได้นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานไว้ตรงนั้น พระเจ้าไชยเชษฐาครองเมืองเชียงใหม่ได้ 2 ปี พระบิดาก็สวรรคต จึงต้องเสด็จกลับมาหลวงพระบาง พระองค์ได้นำพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ไปด้วย เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และอีกหลายองค์ ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปทุกองค์ ได้คืนกลับมาเมืองไทยหมด แต่พระเจ้าทองทิพย์ได้ค้างอยู่ในป่าเป็นเวลานานหลายร้อยปี พระเจ้าทองทิพย์มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม. เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าใครต้องการมีบุตรให้มาบนขอ ในเส้นทางผ่านไปวัดมีโรงงานผลิตไวน์เนอรี่ผลิตไวน์ขาวลิ้นจี่ “ลาซองเต้” ที่ใช้เลี้ยงรับรองในการประชุมเอเปก และไวน์อื่น ๆ อีกหลายชนิด โทร. 0-5395-0257-8 นอกจากนี้ในเส้นทางผ่านไปยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก เช่น หัตถกรรมของเล่นเด็ก ทำจากไม้ไผ่ท่านผู้เฒ่าที่หมู่บ้านป่าแดด โทร. 0-5370-8070 www.gummoon.com เขื่อนแม่สรวย และกิจกรรมล่องแพลำน้ำแม่ลาวด้วย
ดอยช้างดอยวาวี
(ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2) อยู่ที่บ้านดอยช้าง ห่างจากตัวเมือง 75 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส ร่มรื่นด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น ดอกซากุระ ว่านสี่ทิศ แบงค์เซีย ฯลฯ ไม้ผลเมืองหนาว เช่น สาลี่ พลับ ท้อ เกาลัด รวมถึงมะคาเดเมียนัท กาแฟอาราบีก้า ชาพันธุ์ดี และยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเขาเผ่า อาข่า ลีซอ จีนฮ่อ มีจุดชมวิวทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น-ตกสวยงาม ทั้งนี้สถานีได้จัดเตรียมบ้านพัก ร้านอาหาร ลานแคมป์ปิงไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ค่าที่พักรวมอาหารเช้า-เย็น คนละ 300 บาท โทร. 0-5360-5932 ต่อ 101 , 0-5360-5941, 0-5360-5955
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -