..เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ..
     
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงแก่น
     

ดอยผาตั้ง
อยู่ห่างจากเชียงของ 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม. สภาพถนนสูงชัน เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงามมาก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวม้ง เย้า และจีนฮ่อ โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น
อดีตเคย เป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้ง จุดชมวิวที่สวยที่สุดของผาตั้งอยู่ที่เนิน 102,103 มีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยว
หาดผาได
อยู่ห่างจากเทศบาลเวียงแก่น 12 กม. เป็นจุดชมวิว แคมป์ปิง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน เกาะแก่งและแนวหาดทรายในลำน้ำโขงจะปรากฏเป็นบริเวณกว้าง ดูสวยงามมาก เป็นจุดที่น้ำโขงไหลเข้าสู่ลาว และกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บริหารงานโดย อบต. ม่วงยาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -