Untitled Document
พระธาตุจอมหมอกแก้ว พระธาตุจอมหมอกแก้ว

ที่อยู่
บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. o ๕๓๗๑ ๗๑๖๖
วัดพระธาตุดอยทอง วัดพระธาตุดอยทอง

ที่อยู่
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
โทร. o ๕๓-๗๑๕o๕๗
วัดอรัญญวิเวกคีร วัดอรัญญวิเวกคีร
(จอมผ่อ)

ที่อยู่
บ้านดง-หล่ายหน้า หมู ๗ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โทร. o๕๓๗๘ ๑๓๖๓
           
วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง

ที่อยู่
ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โทร o ๕๓๖๕-๖๒๙๗
วัดจอมจันทร์ วัดจอมจันทร์

ที่อยู่
ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทร. o ๕๓๗๗-๒๑๒๙
วัดพระธาตุจอมสัก วัดพระธาตุจอมสัก

ที่อยู่
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. o ๕๓๗o ๓๑๙๖
           
วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมกิตติ

ที่อยู่
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โทร. o ๕๓๖๕ o๕๓๔
วัดพระธาตุจอมจ้อ วัดพระธาตุจอมจ้อ

ที่อยู่
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทร. o ๕๓๖๖ ๖๔๔๙
วัดพระธาตุจอมแว่ วัดพระธาตุจอมแว่

ที่อยู่
ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทร. o ๕๓๗๒ ๑๘๒๑
           

แผนที่เดินทางนมัสการพระธาตุ 9 จอม


ตำนานบูชาพระธาตุเก้าจอม
พระธาตุเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมความทุกข์ทั้งปวง อันจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธา
ตามคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าการได้ทำบุญวัดประจำปีเกิด หรือการได้ไปทำบุญวัดที่เป็นมงคลนามทั้งเก้า รวมถึงการได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา

พระธาตุ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์มาก จากคำบอกเล่าของบรรพชนมักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ของบางเดือน จะเกิดปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ เช่น การปรากฏลำแสงพวยพุ่ง สุขสว่างสดใสเป็นรัศมีสีแดง สีเหลือง สีขาว ขึ้นรอบองค์พระธาตุ หรือ พาดผ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าบ้าง หรือการปรากฏความร่มเย็นเป็นสุขมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลที่แห้งแล้วบ้าง หรือปรากฏกลิ่นหอมโรยรื่นอบอวลชวนให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสบ้าง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สำแดงออกมาโดยอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผองชนที่เคารพเลื่อมใสเป็นอันมาก
พระธาตุเก้าจอม เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่างๆ ของพระวรกายโดยแท้ มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม ผู้ที่ได้สักการะพระธาตุครบทั้งเก้าจอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวาร


เมื่อสักการะพระธาตุครบทั้ง 9 จอม สามารถมารับ “กล่องบุญบารมี” ได้ท่านละ 1 กล่อง ฟรี!เพื่อสะสมองค์พระทั้งเก้าวัด ได้ที่ สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย (กล่องมีจำนวนจำกัด) **
สนใจแพ็กเก็จทัวร์พระธาตุ 9 จอม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมท่องเที่ยว จ.เชียงราย
916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-601299,053-715690 โทรสาาร 053-715691