ห้องพักรวม
ห้องเตียงคู่
ห้องน้ำ
บรรยากาศภายในรีสอ์ืท
ลานนั่งเล่น
ห้องคาราโอเกะ
ห้องน้ำ
ภายในห้องพัก
บริการ
พักคู่ พัก 3 คน พัก 4 คน พัก 10 คน
** High Season ตุลาคม-มีนาคม
** ฟรี!! อาหารเช้า กาแฟ ขนม
หากต้องการจองห้องพักกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย แม่จัน นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง หรือ
นางวิไลวรรณ หล้าเพ็ง
ออมทรัพย์ 5350045792
กรุงเทพ แม่จัน นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง ออมทรัพย์ 3940698297
.
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
250 หมู่ 5 ต.แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110 แผนที่เดินทาง
โทรศัพท์ 053-771824, 08-1472-4227, 08-1796-1074