ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามนครเจียงฮาย” โตยฮอยพญามังราย ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญชมการแสดง แสง

Read more

วันซ้อมยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ วันจริงจะอลังการขนาดไหน ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย

วันที่ 22 มกราคม 256

Read more

เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 14 ธันวาคม

Read more