ชวนไปเที่ยว ชิม ช็อป แชร์ ในงาน “Chiangrai Local BCG PLUS” โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

สำนักงานพาณิชย์จังหว

Read more

30 ธ.ค. | เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2566

เชิญชวนร่วมงาน &#822

Read more

วันนี้ (26.12.66) | ตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน)

วันนี้ #ตักบาตรเป็งป

Read more

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เชิญชวนมาชมงานศิลปะบนนาข้าว ที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย และที่อำเภอเทิง

ศิลปะบนนาข้าว กระแสแ

Read more

“สกายวอล์ค ดอยสะเก็น” เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม (อย่างไม่เป็นทางการ) แล้ว

“สกายวอล์ค ดอยสะเก็น

Read more

เทศบาลนครเชียงราย เนรมิตพื้นที่สวนตุงและโคมทั้งหมด เป็นอุทยานไม้ดอกเมืองหนาวกลางแจ้งที่สวยงาม ใน “งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20”

เทศบาลนครเชียงรายโดย

Read more

จำหน่าย “สลากกาชาดการกุศล” ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567

จำหน่ายสลากกาชาดการก

Read more

เทศกาลชิมชา วัฒธรรมชนเผ่าและของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26

“เทศกาลชิมชา ว

Read more