เชียงราย เปิดกิจกรรม นิทรรศการพาวิลเลี่ยนสร้างการรับรู้งานมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เชียงราย โดยสำนักงาน

Read more

ขอเชิญชวนทุกคนไปไหว้พระธาตุเจดีย์ 8 พระธาตุประจำวันเกิดของอำเภอแม่สาย

ด้วยในระยะเวลาที่ผ่า

Read more

ขอเชิญชม “การแข่งขันก๋องหลวงล้านนา” (ครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย)

ขอเชิญชม “การแ

Read more

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม

Read more

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ (หอนาฬิกาเปลี่ยนสี)

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกีย

Read more

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ม.แม่ฟ้าหลวง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

Read more