เปิดตัว 20 ศิลปินเฟสแรก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้แนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ ที่วัดร่องขุ่นเชียงราย

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม

Read more

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ (หอนาฬิกาเปลี่ยนสี)

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกีย

Read more

จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เทิดไท้องค์ราชันย์สมโภช 750 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จัดนิทรรศการศิลปะร้อ

Read more