ที่เที่ยวบทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ม.แม่ฟ้าหลวง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนแท้ มีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตคู่แกะสลักด้วยหินอ่อนที่หน้าศูนย์ฯ นำมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสิ้น ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศจีน และมีห้องสมุด ค่าเข้าชม ราคา 10 บาท

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.
โทร. 0 5391 7092, 0 5391 7097 www.mfu.ac.th
เว็บไซต์: https://sclc.mfu.ac.th
Facebook : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล.
Google Map : https://goo.gl/maps/K23kkmJUZry5Ufnf9

ภาพ/เรื่อง : ททท.สำนักงานเชียงราย

Loading