เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ วัดห้วยปลากั้ง ฟ้อนถวายพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดห้วยปลากั้งกว่าหนึ่งพันคน

“เจ้าแม่กวนอิม” องค์ใหญ่ ขนาดความสูง 79 เมตร วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เนื่องในวันตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2566

ซึ่งในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. จัดแสดงฟ้อนรำ โดยนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวนกว่าพันคน บนลานพระแม่กวนอิมวัดห้วยปลากั้ง และช่วงบ่ายพิธีอัญเชิญพระแม่กวนอิมไปโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดในกิจกรรมเปิดบ้านวัฒนธรรมจีนศรีเกิด(ตรุษจีน) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

“เจ้าแม่กวนอิม” องค์ใหญ่ ขนาดความสูง 79 เมตร สร้างขึ้นจากนิมิตของพระอาจารย์พบโชค ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็น พระโพธิสัตว์กสวนอิมปางพบโชค เป็นประติมากรรมแบบจีนรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม) ขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย

//เทศบาลนครเชียงราย

เปิดดูทั้งหมด 300 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง