วัยรุ่นยุคใหม่ทำบุญง่ายๆด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาผ่าน QR code

.

เชิญชวนร่วมกันสร้างความดี ด้วยการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย

สำหรับท่านใดที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะออนไลน์สามารถเช็คสถานะตามช่องทางนี้ได้เลย

ขั้นตอนบริจาคอวัยวะออนไลน์

.

อวัยวะที่ได้จากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจะถูกนำไปให้ใคร

สอบถามเพิ่มเติม : CRH ODTC ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ช่องทางการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา On line

  • ติดต่อสอบถาม /บัตรผู้บริจาคชำรุดหรือสูญหาย

ศูนย์รับบริจาคดวงตาสภากาชาดไทย (ในเวลาราชการ) โทร 02-2564039-40

หรือ www.eyebankthai.redcross.or.th

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย www.organdonate.in.th

สายด่วนโทร 1666 หรือดาวน์โหลดแอพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ” ได้ทางมือถือ

เปิดดูทั้งหมด 417 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง