เทศกาลและงาน

วันนี้ เวลา 18.00 น. ชมขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 และพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566

ชมขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 และพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566

ชมการถ่ายทอดสดขวบแห่แฟนตาซีพาเหรดเทศกาลอาหารอาหารชาติพันธุ์อาหารฮาลาลชาและกาแฟนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม การถ่ายทอดสดขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 ผ่านหน้าเพจเทศบาลนครโดยกลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ พร้อมพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าลานสวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

– ชมขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีรุ้งสร้างสรรค์ พร้อมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร

– การแสดงบนเวที

– การประกวดสาวประเภทสอง

Loading