ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประกวดค้นหาคัดเลือก 7 สิ่งมหัศจรรย์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมฉลอง750 ปีเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ค้นหาคัดเลือก 7 สิ่งมหัศจรรย์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ 5 เสน่ห์ และศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยเลข 7,5,0 ปีเมืองเชียงราย

จัดประกวดค้นหาคัดเลือก7 สิ่งมหัศจรรย์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ 5 เสน่ห์ และศูนย์เปอร์เซ็นต์เพื่อเฉลิมฉลอง750 ปีเมืองเชียงราย ให้ส่งผลงานข้อมูล ภาพถ่ายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เมืองเชียงราย จะมีอายุครบ 750 ปี ในปี 2555 โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ตลอดจนให้คนเชียงรายเห็นคุณค่า รักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดี กับสิ่งดีของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอรวมกันค้นหาระดม ส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวดตามโครงการคัดเลือก 7 สิ่งมหัศจรรย์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ 5 เสน่ห์ กับศูนย์เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับเลข 7, 5,0 เป็นสัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ดี เด่น ที่มีความแปลก ขนาดใหญ่ น่าสนใจ มีแห่งเดียว ที่สามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้น

ดังนั้น จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจากพื้นที่ทุกอำเภอได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย แห่งใหม่ 750 ปี ชั้นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

โดยจะมีรางวัลมอบให้ รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 30,000 บาท,
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท,
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท
และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 -150169 ต่อ 17 โทรสาร 053 – 150170

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า การค้นหา คัดเลือกสิ่งดี ๆ จุดเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากความหมายของตัวเลข 7,5,0 ปีเมืองเชียงราย ในการรวบรวมที่ผ่านการคัดเลือกจัดทำเป็นพาสปอร์ตหรือเป็นของที่ระลึกที่ประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น แล้วมีการประทับตรา หรือจัดทำเป็น ส.ค.ส.ของจังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 7 จัดงานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 รวมงาน 10 วัน 10 คืน เตรียมจัดงานขอบคุณ พืชพันธุ์ ธัญญาหาร และสายน้ำ จัดงานระหว่างวันที่ 7 -15 มกราคม 2554 รวมงาน 9 วัน 9 คืน ประกอบกับของดีที่โดดเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากอำเภอทั้ง 18 อำเภอมาร่วมจัดกิจกรรมและจัดแสดงหรือ จัดทำไหลเรือแพไฟ ล่องแม่น้ำกก ในงานนี้ แล้วต่อด้วยการจัดงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2554 จัดงานตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

ข่าว : สวท.เชียงราย

Loading