เทศกาลและงาน

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคเหนือ”

มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคเหนือ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคเหนือ” วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ชม! ชิม! ช้อป! แชร์! กับการแสดงทางวัฒนธรรม แฟชั่นโชว์สุดคูล อาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ สาธิต-อบรมงานฝีมือ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกับนิทรรศการหลากหลาย แชร์ไอเดียกับเวทีเสวนาสร้างสรรค์ พื้นที่แสดงผลงาน พร้อมออกร้านสินค้าจากผู้ประกอบการ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://shorturl.asia/znQvw

พิธีเปิดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคเหนือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดจัดงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมประดู่แดง และพื้นที่อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่สาธารณะ และนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่น
โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ ที่ได้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. ส่วนบริหารงานวิจัยจึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกภาคส่วน เข้าร่วมงาน

ร่างกำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1wwM5ckKo3vKNo30e9DNN1SPo_pU9Yjl6/view

https://www.facebook.com/crfocus/posts/6056612197708423

Loading