ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย คลินิกแห่งการเรียนรู้พัฒนางานแผนครอบครัว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ลดปัญหาท้องไม่พร้อม

เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566

วันที่ 29 เมษายน 2566 ที่อาคารคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดคลินิก เวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และงานวางแผนครอบครัว ที่ทันสมัย ปลอดภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนางานด้านการวางแผนครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีรศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) พร้อมด้วย คณะกรรมการ สวท และ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้าร่วม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำการเปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว ลดปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566
เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566
เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566
เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566
เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่านับเป็นเรื่องที่ดี ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ดำเนินงานครอบรอบปีที่ 53 ได้เปิดที่ทำการ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะสถานที่การณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความรู้ ควบคู่กับอนาคตที่เติบโตขึ้น ได้พัมนาคุณภาพชีวิตวางแผนครอบครัวควบคุมมากกว่าเดิม ทั้งกล่าวต่อไปว่าหวังว่าคลินิกแห่งนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และเป็นที่ต้องการรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงาน 91/4-5 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย
เปิดให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และวางแผนครอบครัว
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. / หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
สามารถโทรปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ 053 713 090
รายละเอียดเพิ่มเติมคลินิกเวชกรรม สวท จำนวน 9 แห่ง ทางเว็บไซด์ สวท www.ppat.or.th

เปิดคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 29 เมษายน 2566

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Loading