โปรโมชั่น-ส่วนลด

Grabfood แจกโค้ดลับลดแรงเวอร์ “สั่ง 1 มื้อ ฟรี 1 มื้อ”

GrabFood แจกใหญ่แจกหลวง ฮับสิ้นปี๋

🔸สั่ง 1 มื้อ ฟรี 1 มื้อ

Grabfood แจกโค้ดลับลดแรงเวอร์ “สั่ง 1 มื้อ ฟรี 1 มื้อ”

แค่ใส่โค้ด ” PAY200 ” ฮับตังค์คืน 200.-* ทันที! (เมื่อสั่งขั้นต่ำ 200 บาท)

(จะได้เป๋น Rewards ส่วนลด 100 บาท 2 ใบ บ่มีขั้นต่ำในก๋านใจ้)

สั่งเลย! เจ้า 🚩https://grb.to/GrabFood

ใจ้ได้ถึง 3 ธ.ค.2566 นี้เต้าอั้น

*สำหรับจาวต่างจังหวัดใจ้ได้ทุกผู้ใจ้

*เงื่อนไขเป๋นไปต๋ามตี้บริษัทกำหนด

#GrabFoodTH #GrabTH #ทีมGrab

Loading