ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนสาธารณะเกาะลอย ภายใต้โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติ

การประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสวนสาธารณต้นแบบ-สวนสาธารณะเกาะลอย อ.เมืองเชียงราย

การประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสวนสาธารณต้นแบบ ในการสนับสนุนการสร้างพื้นที่กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะชุมชน เทศบาลนครเชียงราย

สวนสาธารณะเกาะลอย ภายใต้โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติ

สวนสาธารณะเกาะลอย อ.เมืองเชียงราย

สวนสาธารณะเกาะลอยแต่เดิมเคยเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นที่รกร้างหญ้าขึ้นปกคลุมสูง ซึ่งเมื่อปี2541 #ครั้งที่คุณรัตนาจงสุทธานามณีได้รับเลือกให้เป็นส.ส.จังหวัดเชียงรายได้ผลักดันให้เกิดสวนธารณะแห่งนี้เพื่อเป็นที่พักผ่อนของชาวเชียงรายด้วยการเชิญคณะรัฐมนตรีมาตรวจดูพื้นที่และเห็นควรอนุมัติงบประมาณ 70 ล้านบาท และนั่นจึงเป็นที่มาของ“สวนสาธารณะเกาะลอย” เพื่อใช้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้พี่น้องในชุมชนมีที่ออกกำลังกายและเป็นลานกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและชาวเชียงรายในพื้นที่โดยรอบ

มาในวันนี้นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย คุณดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชุมชนเกาะลอย เพื่อช่วยกันพัฒนาสวนสาธารณะเกาะลอย และพื้นที่ในการออกกำลังกายแต่ละชนิดกีฬาหลากหลายประเภทซึ่งมีทั้งสนามเด็กเล่น สนามเปตองแบดมินตัน สนามเทนนิส สนามเซปักตระก้อ สนามบาส เต้นแอโรบิครำวงย้อนยุค เทนนิส เปตอง ห้องฟิตเนต เส้นทางเดิน วิ่ง และยังมีลานกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆที่ทางเทศบาลหรือเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ ดำเนินปรับปรุงเพิ่มเติมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย 053711333

Loading