ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงรายเตรียมจัดพิธีถวายทานมหาเจดีย์ทราย 84,000 กองทำบุญมหากุศลครบรอบ 750 ปี

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดทำบุญมหากุศลพิธีถวายทานมหาเจดีย์ทราย 84,000 กอง ครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงรายและครบรอบ 2,600ปีพระพุทธเจ้าวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ที่พุทธมณฑลเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายทานมหาเจดีย์ทราย 84,000 กอง โดยมีพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญมหากุศลพิธีถวายทานมหาเจดีย์ทราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมพิธีถวายทานมหาเจดีย์ทราย84,000กอง เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพุทธมณฑลเชียงราย เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งล้านนาและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม ในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณพุทธมณฑลเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในโอกาสครบรอบ 750 เมือง แห่งการสร้างเมืองเชียงราย และครบรอบ 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ มีพระสงฆ์ 750 รูป ร่วมสวดมนต์ สืบชะตาหลวง ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ด้วยการทำบุญถวายทานมหาเจดีย์ทราย 84,000 กอง ๆ ละ 99 บาท และถวายมหาสังฆทาน 750 ชุด ๆ ละ 1,999 บาท เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย นอกจากจัดทำบุญมหากุศล จัดสวดมนต์ สืบชะตาหลวง และเทศน์แบบพื้นเมืองทั้ง 4 กัณฑ์

ดังนั้น จังหวัดเชียงราย โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญมหากุศลถวายทานเจดีย์ทรายในครั้งนี้ได้โดยทั่วกัน 

ข่าว : สวท.เชียงราย

Loading