ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลชาติพันธุ์สีสันโลก ร่วมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย

เทศกาลชาติพันธุ์สีสันโลก ร่วมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย 23-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ข่วงวัฒนธรรม (สวนไม้งามริมน้ำกก) ทางไปสนามบิน

เทศกาลชาติพันธุ์สีสันโลก ร่วมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย 23-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ข่วงวัฒนธรรม (สวนไม้งามริมน้ำกก) ทางไปสนามบิน

พบกับการแสดงดนตรีชาติพันธุ์และศิลปินไท-โลก จากทวีปออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา เอเชีย สุดยอดศิลปินไทลื้อ จาก 12ปันนา ศิลปินอาข่าจากจีน ศิลปินลาหู่จากพม่า ศิลปินม้งชื่อดังจากเมืองไทย ศิลปินจาก 4 ทิศของประเทศไทย อาทิ ลานนา คัมมินส์ วงคาราวาน หลวงไก่ จำอวดหน้าม่าน
ฉลองมนุษย์อย่างไร้พรมแดนในเทศกาลพันธุ์สีสันโลก  เข้าชมฟรี!!!

สร้างสรรค์โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย Le Musiq สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สถานทูตอเมริกา สถานทูตอินเดีย

World Colors @ Chiangrai
Chiangrai’s 750 Years Celebration!
February 23rd-26th, 2012
@ the Circle of Culture, Kok River (On the way to Chiangrai airport) 

Come celebrate World Musiq & Ethnics of Chiangrai, Thailand & World. Aborigine Musiq from Australia, American Indian & LP21 from USA, Africa’s dance & drums from Kongo, Indian Gidha & Bangra dance troupe, etc.
The best of TAILUE from Xishuangbanna. AKHA from China. LAHU from Myanmar. HMONG singer from Thailand as well as Thai World artists from 4 parts of Thailand such as Lanna Cummins, Caravan, Luang Kai, Pleng Choi Jumuat Na Man – traditional Thai rap.
Let’s celebrate the human race’s borderless with Musiq & Culture
@ “World Colors @ Chiangrai”
Free!!
Produced by Chiangrai Provincial Administration, Le Musiq, Singha Corporation, US Embassy, Indian Cultural Centre.

ข่าว : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย

Loading