มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้กำหนดจัดพิธีถวายขันดอกล้านนาสักการะ “แม่ฟ้าหลวง” เป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุดตามประเพณีล้านนา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไ

Read more

ขยายเวลาจัดแสดงงาน Light of Life นิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงา ถึง28 พ.ค. 2566

ไร่แม่ฟ้าหลวงเอาใจคน

Read more

Light of Life นิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงา

ครั้งแรกกับนิทรรศการ

Read more