Light of Life นิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงา

ครั้งแรกกับนิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงา ท่ามกลางอากาศเย็นสบายช่วงปลายปีในงาน “Light of Life” ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 จัดขึ้นโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดดูทั้งหมด 23 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง