ที่เที่ยวบทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์อูบคำ 1 กิโลเมตร มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือ หอคำ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามลักษณะเรือนล้านนาโบราณ ภายในจัดแสดงสัตตภัณฑ์หรือเชิงเทียนบูชาไม้แกะสลักโบราณและเป็นที่ประดิษฐานพระพร้าโต้ พระไม้โบราณของล้านนา และมี หอคำน้อย เป็นที่เก็บรักษาจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สัก ที่เรียกว่า “จิตรกรรมเวียงต้า” จากวัดเวียงต้า จังหวัดแพร่ แสดงความเป็นอยู่ พิธีกรรม การแต่งกาย และวัฒนธรรมล้านนาเมื่อกว่าร้อยปีก่อน มีประติมากรรมรูปเหมือนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝีมือคุณมีเซียม ยิปอินซอย ทำด้วยสัมฤทธิ์

นอกจากนี้ยังมี หอแก้ว เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สักและนิทรรศการชั่วคราว เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น. (มีทางลาดและห้องสุขาสำหรับผู้พิการ)

  • ค่าเข้าชม คนไทย ราคา 100 บาท
  • ชาวต่างประเทศ ราคา 200 บาท
  • เด็กนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12-18 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 50 บาท
  • ข้าราชการ  70 บาท

โทร. 0 5371 6605-7, 0 5360 1013 โทรสาร 0 5371 2429
เว็บไซต์ : www.maefahluang.org
พิกัด : https://goo.gl/maps/gzMfSLS1NRzKupB37

ภาพ/เรื่อง : ททท.สำนักงานเชียงราย

Loading