ดอกบัวงาม ทานตะวันบาน ที่เวียงเชียงราย 30 ธ.ค 65 – 4 ม.ค 66

เปิดดูทั้งหมด 25 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง