ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค 65 ณ บริเวณหอนาฬิา

เทศกาลดนตรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค 65 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอนาฬิา