เชิญเที่ยวงาน “มหัศจรรย์วิถีชีวิตชนเผ่า” วันที่ 25 ก.พ 66

งาน “มหัศจรรย์วิถีชีวิตชนเผ่า” วันที่ 25 ก.พ 66

เชิญเที่ยวงาน “มหัศจรรย์วิถีชีวิตชนเผ่า” Amazing tribal way of life วันเสาร์ ที่ 25 กพ.2566 นี้ ณ ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

ชม ชิม ช้อป

ㆍ นิทรรศการผ้าชนเผ่า

ㆍ แหล่งท่องเที่ยวอัตลักษน์ชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย

ㆍ การแสดงชนเผ่า

ㆍ ดนตรีในสวน

ㆍ ร้านค้าพี่น้องชนเผ่า

ㆍ และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ม.15 ต.ป่าชาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โทร. 053-602579, 088-2362592