ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมฟรี! “SHA” รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ 66

อบรมฟรี กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (NEW NORMAL TOURISM SERVICES)”

จัดอบรม วันที่ 2-3 มีนาคม 2566

สถานที่ : โรงแรม มาโยรีสอร์ท เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการประเภทยานพาหนะ
  • ผู้ประกอบการประเภทบริษัทนำเที่ยว
  • ผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร
  • ผู้ประกอบการรถเช่า

หลักสูตรและกิจกรรมหลัก

  • ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • การลงทะเบียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน SHA

ฟรี!!!

  • ค่าที่พัก
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย โทร.052-029211

Loading