เชิญชวนชาวเชียงราย ช็อปสินค้ากองทุนหมู่บ้าน ร่วมฟังการเสวนา “กองทุนต้นแบบประจำจังหวัดเชียงราย”

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงราย ช็อปสินค้ากองทุนหมู่บ้าน

  • ร่วมฟังการเสวนา “กองทุนต้นแบบประจำจังหวัดเชียงราย”
  • พูดคุยเรื่องเลี้ยงโคอย่างไรให้ได้เงินล้าน
  • นิทรรศการโคล้านครอบครัว
  • นิทรรศการข้าวรักษ์โลก และต่อยอดการเจรจาธุรกิจทางการค้า

พบกัน วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.
ณ คอกกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา
บ้านกล้วยใหม่ หมู่ที่ 14
ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ #กองทุนหมู่บ้าน #โคล้านครอบครัว #ข้าวรักษ์โลก

เปิดดูทั้งหมด 211 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง