ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการนวด ฟรี!!!! 22-25 พ.ค.นี้

นวดฟรี – คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์จากคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการนวดฟรี นวดฟรี! นวดฟรี! ย้ำนวดฟรี!!!! โดยผู้อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 150 ชม. จากศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ อาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

หรือโทร 053-910600 ต่อ 6027, 6028

Loading