ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ “การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย” ในวันที่ 22 พ.ค.2566

การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ประกาศ การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับผิวพื้นถึงความสูงประมาณ 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของ ประเทศไทยในปีนี้

เงื่อนไขการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของทางกรมอุตุนิยมวิทยา

เงื่อนไขการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของทางกรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย 2566

คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย 2566

ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/

Loading