ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

เทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

เทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

  • การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
  • การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองเชียงราย
  • กาดประชารัฐจังหวัดเชียงราย
  • ชมการแสดงมหรสพ และการแสดงดนตรี
  • กิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร
  • กิจกรรมประกวดการแปรรูปอาหารจากผลไม้
  • กิจกรรมการประกวดการจัดกระเช้าผลไม้
  • กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา
  • กิจกรรมประกวดธิดาชาวสวน

กำหนดการจัดงาน “เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566

จัดโดย อบจ.เชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-175333

Loading