คัดเลือกทหารใหม่ จังหวัดเชียงราย | ตารางวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2567

กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567 แบ่งเป็น 3 คณะ ดังนี้

(หยุดวันที่ 6 เมษายน 2567)

ตารางวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2567

(หยุดวันที่ 6 เมษายน 2567)

.

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150162
https://www.facebook.com/sdcr57100

เปิดดูทั้งหมด 243 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง