ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลและงาน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานรำลึกครบรอบ ๕ ปี กู้ภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

วันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานรำลึก ครบรอบ ๕ ปี กู้ภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (๕” Anniversary of Tham Luang Rescue ๒๐๑๘) เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์การกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ และแสดงความขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จัดเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงราย ทั้งในด้านการท่องเที่ยว และด้านประวัติศาสตร์การค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต ที่ติดในถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้ระดมสรรพกำลัง การรวบรวมศาสตร์ความรู้ทางวิชาการหลากหลายแขนง การใช้ทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เข้ามาร่วมในการคันหา ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจากการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ปฏิบัติการคันหา และกู้ภัยประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในวันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดงาน “ครบรอบ ๕ ปี กู้ภัยถ้ำหลวง” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การค้นหา และกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนที่เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ทางวิชาการทั้งด้านระบบถ้ำ ด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น สำหรับภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม

  • พิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป
  • พิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
  • กิจกรรมการแสดงความรำลึกถึงผู้เสียสละ ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) และเรือโทเบรุต ปากบารา และรำลึกถึงนายดวงเพชร พรหมเทพ (น้องดอม นักฟุตบอลทีมหมูป่า)
  • กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงถ้ำหลวงที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุกรณ์ค้นหาและกู้ภัย” โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายจงคล้าย วรพงศธร อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเรือโทอาภากร้ อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พันเอกนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นาวาเอกพรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองเวชกรรม ป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบและผู้แทนทีมนักฟุตบอล ๑๓ หมูป่าโดยมีคุณฐาปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวจากรายการข่าว มิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ
  • นิทรรศการแสดงเหตุการณ์การกู้ภัย
  • การจำหน่ายสินค้าชุมชน

แผนผังบริเวณงาน

แผนผังบริเวณงาน

Loading