ข่าวประชาสัมพันธ์บทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

สถานการณ์ “โรคไข้เลือดออก” จังหวัดเชียงราย ในปี 2566 และข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ช่วงนี้หลายพื้นที่ในเชียงราย และในโรงเรียนบางแห่งมีผู้ป่วย “โรคไข้เลือดออก” ทางเพจจึงได้นำข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จาก “โฮงยาไทย” มาฝากทุกคนให้ช่วยกันระวังและป้องกัน เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย ในปี 2566 (รายอำเภอ) พบว่า

  • อำเภอเมืองเชียงราย มีอัตราป่วยสูงที่สุด (60.77) ต่อประชากรแสนคน
  • รองลงมาคือ อำเภอแม่ลาว (50.02)
  • และอำเภอแม่จัน (28.27)

(*ข้อมูลจาก สสจ.เชียงราย ณ วันที่ 16 มิ.ย.66)

#ไข้เลือดออก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วง อาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิต ไข้เลือดออกภัยใกล้ตัว และ ยังน่ากลัวกว่าที่คิด…

ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก????

  • ห้ามกินยาลดไข้ ประเภท NSAIDs เช่น แอสไพริน และไอบูโปรเฟน ไดโคลฟีแนค
  • ต้องให้ผู้ป่วยรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่ รพ. ให้เร็วที่สุด

ข้อมูลจาก : เพจโฮงยาไทย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
– https://www.facebook.com/hongyathaicrh
– https://www.facebook.com/SanaknganSatharnsukhCanghwadCheiyngray

Loading