ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระรากุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม

ในวันอังคาร 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จงเชียงราย

กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตเบื้องต้น 

  • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุ 17-60 ปี (อายุ17ปี ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง)
  • ไม่อยู่ในขณะเป็นไข้ หวัด ไอ จาม หรือมีโรคประจำตัวบางชนิด
  • รับประทานอาหารประจำมื้อมาก่อนบริจาคโลหิต
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  • นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 5 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ไม่อยู่ในช่วงรับประทานยาฆ่าเชื้อหรือ กำลังรักษาโรคบางชนิด
  • งดแอลกอฮอลล์ทุกชนิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เตรียมร่างกายของท่านให้พร้อมแล้วมาพบกันได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร 053-910600 ต่อ 6029, 13

Loading