ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการประชาชน ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน (ตามสิทธิ์การรักษา) ทั้ง 4 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใยใส่ใจสุขภาพพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้งานทันตกรรม กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงรายได้เปิดให้บริการประชาชน ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน (ตามสิทธิ์การรักษา) ทั้ง 4 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล1 น้ำลัด (ทุกวันพุธ) โทร. 053-150270
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล2 สันหนอง (ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์) โทร. 053-714766
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล3 สันตาลเหลือง บริการ (ทุกวันอังคาร) โทร. 053-166686
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล4 หัวฝาย (ทุกวันจันทร์) โทร.053-170292

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นอกจากห่วงใยสุขภาพของพี่น้อง 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดในโรงพยาบาลจึงได้ให้ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 ศูนย์ฯในความรับผิดชอบเทศบาลนครเชียงรายได้เปิดบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053 711 333

Loading