ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัดแว่นฟรี! สภากาชาดไทย ตรวจวัดสายตา-ตัดแว่นแก้ปัญหาด้านสายตา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเชียงราย

วันนี้ 17 ก.ค.66 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดโครงการให้บริการตรวจวัดสายตา และแก้ไขความผิดปกติทางสายตาพร้อมตัดแว่นฟรีให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เชียงรายระหว่างวันที่ 17 – 27 ก.ค. 2566 นี้

นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุข และโรงเรียนในพื้นที่ร่วมกันคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาและการมองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมการคัดกรองเบื้องต้น พบว่ามีสายตาผิดปกติ จำนวน 4,000 คน ความผิดปกติทางสายตา เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต ยิ่งถ้าเกิดปัญหานี้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหลายด้าน สภากาชาดมองเห็นปัญหานี้จึงเกิดโครงการ รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทตามโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชนบทห่างไกลทุกระดับ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ และดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่าโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดเชียงราย จะใช้รถตัดแว่นสายตาที่เป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 4,000 ราย เพื่อให้เด็กๆ เชียงรายมีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวต่อไป

“เราได้ตระหนักว่าความผิดปกติทางสายตา ของนักเรียนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเท่าที่ควร ทั้งจากปัญหาครู ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสายตา อีกทั้งยังขาดแคลนจักษุแพทย์ในพื้นที่ ตลอดจนการขาดแคลน ร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกล ทำให้เด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมาก มองเห็นไม่ชัด เป็นเหตุให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ และการดำรงชีวิตด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา และการเรียนรู้น้อยลงในครั้งนี้เด็กๆเชียงรายจะได้มีแว่นตาที่มีคุณภาพกว่า 4,000 คน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถรอรับแว่นสายตาได้ทันที อีกด้วย”นางสุภาเพ็ญกล่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
17 ก.ค. 2566

Loading