ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

เทศกาลชิมชา วัฒธรรมชนเผ่าและของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26

เทศกาลชิมชา วัฒธรรมชนเผ่าและของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26

“เทศกาลชิมชา วัฒธรรมชนเผ่าและของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26”

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567

ณ พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

– ประกวดธิดาชา ประจำปี 2566

พบกับนักร้องศิลปินอาข่ามากความสามารถ

– นิทรรศการ สินค้าพื้นบ้าน และอาหารชนเผ่า

– รับชม การแสดงต่างๆ จากพี่น้องดอยแม่สลองที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์

สามารถเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ดอยแม่สลอง และเพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าของดอยแม่สลอง

เทศกาลชิมชา วัฒธรรมชนเผ่าและของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26

สอบถามเพิ่มเติม : อบต.แม่สลองนอก โทร.053-765129

Loading