“กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา (Chiang Rai Beetles Festival 2023) วันที่ 8 – 9 กันยายน 2566

“กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา (Chiang Rai Beetles Festival 2023) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

((ภายในงานพบกับ))

  • งานเสวนา เรื่อง “กว่างชนไทย อัตลักษณ์แห่งล้านนา พัฒนาสู่มรดกโลก”
  • นิทรรศการความรู้ของด้วงกว่าง แมลงอื่นๆ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
  • นิทรรศการ ผลการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา”
  • กิจกรรมการละเล่นกว่างพื้นบ้าน อุปกรณ์การละเล่นกว่าง และศิลปะการบังคับกว่าง
  • การประกวดกว่างชนสง่างาม กว่างแปลก และกว่างแม่พันธุ์ใหญ่
  • ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม สินค้า 0TOP และอาหารพื้นบ้าน
  • รับกล้าไม้ฟรี เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเชียงราย
  • การแสดงบนเวทีอีกมากมาย

กำหนดการงาน “กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา (Chiang Rai Beetles Festival 2023)
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2566

กำหนดการงาน “กว่าง” ยอดนักสู้แห่งล้านนา (Chiang Rai Beetles Festival 2023) วันที่ 8 – 9 กันยายน 2566

แล้วมา ชม ช้อป แชะ ภายในงานตวยกั๋นเน้ออออ

สำหรับกิจกรรม “การประกวดวาดภาพระบายสี” ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค.2566 ผู้ชนะเลิศจะได้รับ โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)

“การประกวดวาดภาพระบายสี” ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค.2566
รายละเอียด และเงื่อนไข “การประกวดวาดภาพระบายสี” ในหัวข้อ “กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา”

จัดโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย

@chiangraifocus.com

♬ Dark Light – VOLB3X & Beatshoundz

เปิดดูทั้งหมด 746 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง