ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

แถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

ค่ำวันที่ (22 ม.ค.67) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าว

📌งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 10 วัน 10 คืน)
ณ สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย (เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 ครบรอบ 762 ปี) โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี จึงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย รวมถึงให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วมร่วมกับการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการประดับไฟ ตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ ตามจุดสำคัญที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงราย ทั้งวัด โรงเรียน สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในเขตเมืองเชียงราย เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ที่พร้อมใจกันจัดขึ้น

🚩 ซึ่งจะมี การกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวสวยงามทุกมุมเมือง ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น.
พร้อมกัน 3 จุด โดย

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 👉 กดปุ่มเปิดไฟ ณ บริเวณเวทีกลางงานพ่อขุนฯ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 👉 กดปุ่ม เปิดไฟ ณ วัดร่องเสือเต้น
 • นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 👉 กดปุ่มเปิดไฟ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย
แถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

.

🚩 ด้านนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง การจัดนิทรรศการร้านกาชาด มีทั้ง การจำหน่ายสินค้ามือสอง การจำหน่ายสลากกาชาดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้

ออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 100,000 ฉบับๆ ละ 100 บาท …. ถือเป็นไฮไลท์ของงาน ..
ซึ่งจะมีการหมุนสลาก ในคืนวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ลุ้นรางวัลดังนี้

 • รางวัลที่ 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมที่ดิน จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV สีเงิน จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 6 แหวนทองคำ น้ำหนัก 0.6 กรัม จำนวน 50 รางวัล
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อทอดไร้น้ำมัน จำนวน 100 รางวัล

และกล่าวอีกว่าเงินที่ได้จากการขายสลากจะนำเข้ากองทุนเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

แถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

.

🚩 ส่วนนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

แถลงถึง ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2567 นี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดย

 • ช่วงบ่าย
  • เวลา 14.30 น. พิธีไหว้สาพญามังราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ถวายเครื่องสักการะ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน)
  • เวลา 16.00 น. พิธีปล่อยขบวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ของกลุ่มอําเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จํานวน 11 ขบวน

   **** เริ่มเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ไปตามเส้นทางผ่านสวนตุงและโคม เลี้ยวซ้ายแยกศาล เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ และเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง) มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) ****

  • เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชฯ และกล่าวต่อไปว่าตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน จัดให้มีกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง เช่น
   • การเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล
   • การประกวดดนตรีแสงสี To Be Number 1 Contest
   • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน และภริยา
   • การประกวดธิดาดอย
   • การประกวดดนตรีนักเรียน/นักศึกษา ฯลฯ

.

🚩 ต่อด้วยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการเฉลิมฉลองในโอกาส 762 ปี เมืองเชียงราย มีการประดับไฟให้สว่างสไวทุกมุมเมือง โดยเฉพาะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนครเทศบาลเชียงราย จัดให้มี

🚎 🚎บริการนั่งรถรางแอ่วเมืองไปตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 🚎 🚎 ซึ่งมีทั้งหมด 18 จุด ได้แก่

 • อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ชมการแสดงแสงสีเสียงตามรอบรถราง)
 • บ้านสิงหไคล
 • พระบรมอนุสาวรีย์ รัชกาลที่5
 • วัดพระสิงห์
 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 • วัดพระแก้ว
 • เทศบาลนครเชียงราย
 • จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย(หลังเก่า)
 • สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
 • ศาลจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า)
 • หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • วัดมิ่งเมือง
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • เชียงรายไนท์บาร์ซ่าขนส่งแห่งที่ 1
 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 • สวนตุงและโคม นครเชียงราย

โดยจัดระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 30 มกราคม 2567 วันละ 4 รอบๆ ละ 30 นาที

 • รอบแรกเวลา 18.30 น.
 • รอบที่สองเวลา 19.00
 • รอบที่สามเวลา 19.30
 • รอบที่สี่เวลา 20.00 น.

ซึ่ง วันปกติ 🚎 สามารถขึ้นรถที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย
และ เฉพาะวันเสาร์ 🚎 สามารถขึ้นรถได้ที่ศูนย์บริการด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ

อีกทั้งยังมีไกด์เยาวชนมาร่วมบรรยาย ทำให้ผู้นั่งรถรางได้ชมความสวยงามของเมืองเก่าเชียงราย และซึมซับบรรยากาศประวัติศาสตร์ที่กว่าจะเป็นเมืองเชียงรายในทุกวันนี้

แถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

.

🚩 และนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปีนี้ภายในงาน จัดให้มี

การแข่งขันกีฬา Sports Festival 2024
มหกรรมแข่งขันกีฬางานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
(จัดทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

โดยแบ่งเป็นประเภท

 • การแข่งขันสตรีทฟุตบอล 3 คน
 • การแข่งขันบาสเก็ตบอล 3 คน
 • การแข่งขันเซปักตะกร้อ
 • การแข่งขันเปตอง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬา ในการต่อยอดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนไปสู่เป้าหมายการอนาคตที่ดีมีโอกาสที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีความสุข มีรายได้ต่อไป

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจับสลากแบ่งสายประเภทการแข่งขันสตรีทฟุตซอล 3 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี

……………………………………………………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan/posts/
pfbid02fQxf1xj1ofVKEGQakGqoV5mtqwagvtJev7fjxedd69QA2aRjbEQSSPN5V6LtQhaUl

Loading