ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)

จังหวัดเชียงราย ดินแดนของพญามังรายมหาราช หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ นักปกครอง และนักปราชญ์ ที่เปี่ยมด้วยบุญญาธิการบุญบารมีแผ่กว้างไพศาล รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา​ยาวนานกว่า 762 ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงราย

พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)

เทศบาลนครเชียงราย จึงได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะพระบรมอัฐิองค์พญามังรายมหาราช ที่วัดดอยงำเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.

ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

เพื่อร่วมเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อความร่มเย็นของเมืองเชียงรายและความเป็นสิริมงคล

หมายเหตุ : แต่งกายชุดขาว

Loading