เชียงรายประกาศ เริ่ม 15 ก.พ.67 “ห้ามเผาเด็ดขาด” ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ (ผู้แจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับ 5000 บาท)

เชียงรายประกาศ “ห้ามเผา” ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เมย.2567

จังหวัดเชียงราย ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดเป็นเวลา 76 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 30 เมษายน 2567

พบเห็นผู้กระทำผิดแจ้งสายด่วนได้ที่

  • ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันฯ โทร. 0-5360-2802
  • สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
  • ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน 1362
  • แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย สายด่วน 1146
  • แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และ 2 สายด่วน 1586
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารารณภัย จ.เชียงราย สายด่วน 1784

กำหนดมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง …พบใครเผาป่า แจ้งเบาะแส จนสามารถนำไปดำเนินคดีได้ ให้รางวัลคนนำจับ 5000 บาท

แจ้งเบาะแส จนสามารถนำไปดำเนินคดีได้ ให้รางวัลคนนำจับ 5000 บาท

เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง