ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวที่เที่ยว

เปิดแล้ว 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย

ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมทางน้ำคลายร้อน ที่พลาดไม่ได้!!

ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย “

💦เปิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

โดย นายก อบจ.เชียงราย

ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แพพร้อม ซุ้มพร้อม กิจกรรมทางน้ำคลายร้อน ที่พลาดไม่ได้!! #ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เปิดแล้ววันนี้(21 กุมภาพันธ์ 2567) โดยนายก อบจ.เชียงราย

ไปม่วนกันได้ที่ลำน้ำแม่สรวย เขื่อนแม่สรวยกันจ้า …… เตรียมตัวกันไปม่วน แพพร้อม ซุ้มพร้อม เงินก็ต้องพร้อม😁

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด “แพเปียกแม่สรวย” แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนลำน้ำแม่สรวย เขื่อนแม่สรวย โดย นายก อบจ.เชียงราย (21 ก.พ.67)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด “แพเปียกแม่สรวย” วันที่ 21 ก.พ.67

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย – ลำน้ำแม่ลาว ประจำปี 2567 โดยมี นายสรายุธ ฟูวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย อ.แม่สรวย เขต 1 นายสมัคร กันจีนะ ส.อบจ.เชียงราย อ.แม่สรวย เขต 2 นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษา นายก อบจ.เชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมด้วย ในการนี้ นายประดิษฐ์ สุวรรณ ประธานกลุ่มแพเปียก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณจุดลงแพเปียกเขื่อนแม่สรวย โดย อบจ.เชียงราย ได้นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ลานจอดรถ และเส้นทางสัญจร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างคึกคัก

ชมรมผู้ประกอบการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สรวย โดยความร่วมมือจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย-ลำน้ำแม่ลาว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลุ่มน้ำแม่สรวย – ลุ่มน้ำแม่ลาวในกิจกรรมการล่องแพเปียก

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (แพเปียกแม่สรวย) ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน หรือ เทศกาลสงกรานต์ ทาง อบจ.เชียงราย จึงได้ลงพื้นที่ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนแหล่งท่องเที่ยวสองฝั่งลำน้ำแม่สรวย ถนนเลียบลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้สัญจรไปมา รวมทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (แพเปียกแม่สรวย) เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ และเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวล่องแพเปียก อำเภอแม่สรวย ในฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต

จากพยาการณ์อากาศในปีนี้ คาดปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ปีนี้จะร้อนแรงกว่าปีที่แล้ว 1-2 องศาฯ ช่วงที่ร้อนถึงร้อนจัดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน โดยปรากฏการณ์เอลนีโญจะยังมีผลกระทบต่อเนื่อง โดยในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวทำกิจรรมทางน้ำ ล่องแพเปียกที่เขื่อนแม่สรวยกันจำนวนมาก

#แพเปียก #แพเปียกแม่สรวย #ล่องแพเปียกแม่สรวย #เขื่อนแม่สรวย #แม่สรวย #เชียงราย #เที่ยวเชียงราย

Loading