ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย

วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567 ณ วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

*** บวชฟรี สร้างศาสนทายาท ในพระพุทธศาสนา ***

*** เปิดรับสมัครเยาวชนชาย ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567

*** บรรพชา วันที่ 1 เมษายน 2567

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา)
  • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน,บิดา,มารดา)
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
  • ใบสูติบัตร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-429-6255, 089-851-3530, 089-952-5056

Loading