ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประกวดโคเนื้อ ” โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3 ” ประจำปี 2567

งานประกวดโคเนื้อ ” โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3 ” ประจำปี 2567 วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567

งานประกวดโคเนื้อ ” โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3 ” ประจำปี 2567

ภายในงานพบกับ การประกวดโคเนื้อลูกผสมยุโรป/โคเนื้อลูกผสมบัฟมาสเตอร์ , การประกวดการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ , การประกวดคาวเกิร์ล , อิ่มอร่อยกับเนื้อโคคุณภาพ ฯลฯ

ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.
ณ บริเวณลานสนามหาดทรายเทียมหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทร 053 711 604

Loading