750 ปี เมืองเชียงราย


26 มกราคม 2555 ครบรอบ 750 ปี เมืองเชียงราย พบกับการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่

มรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งล้านนา

เปิดดูทั้งหมด 313 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง