ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวที่เที่ยว

เทศบาลนครเชียงราย บริการรถรางแอ่วเมืองเส้นทางถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน

เส้นทางรถรางชมเมืองประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเชียงราย โดย การนั่งรถรางแอ่วเมือง ไปตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครเชียงราย

** เปลี่ยนจุดขึ้น-ลง รถราง เส้นทางรถรางชมเมืองประวัติศาสตร์ โดยให้ขึ้น-ลง ที่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย **

จุดขึ้น-ลง รถราง : ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย

*** บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. …. โดยรถรางจะพาไปชมทั้งหมด 10 จุด ***

  • ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย
  • อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
  • อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี : ซึ่งเป็นจุดแสดงรถบุษบก 9 คันที่ใช้ในพีธีสำคัญต่างๆ
  • วัดพระสิงห์ : ภายในอุโบสถมีบานประตูแกะสลักออกแบบโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี สวยงามมาก
  • วัดพระแก้ว : รถจะจอดให้เราเข้าไปสักการะ “พระหยกเชียงราย” ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว
  • วัดดอยงำเมือง
  • วัดพระธาตุจอมทอง : เป็นที่ตั้งของ “เสาสะดือเมือง 108 หลัก”
  • วัดมิ่งเมือง
  • หอนาฬิกานครเชียงราย
  • สวนตุงและโคมเชียงราย

** บริการรถรางทั้งหมดนี้ ฟรี!! พร้อมมีมัคคุเทศบรรยายให้ด้วย **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711952

Loading