ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลและงาน

3-9 มิ.ย.นี้ | งานประเพณี ”เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงราย”

งานประเพณี ”เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงราย”

เชิญร่วมงานบุญใหญ่ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของล้านนา และสร้างบุญสร้างกุศลหนุนนำให้เกิดความเป็นสิริมงคล

📌ณ วัดกลางเวียง (จันทโลการาม) อ.เมือง จ.เชียงราย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วัดกลางเวียง เชียงราย 063-6419782

กำหนดการ งานประเพณี ”เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงราย”

วัดกลางเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นสถานที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทางวัดจึงได้จัดพิธีบูชาเสาสะดือเมืองเชียงรายสังเวยอารักษ์เมืองเชียงราย เป็นประจำทุกปี

งานประเพณี ”เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงราย”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วัดกลางเวียง เชียงราย 063-6419782

#วัดกลางเวียง #เชียงราย #ประเพณีเดือนแปดเข้าเดือนเก้าออก #เสาสะดือเมืองเชียงราย

Loading