พระเจ้าหมายเมืองเชียงรายในวาระโอกาส 750 ปีเมืองเชียงราย

วัดมิ่งเมืองจัดสร้างพระเจ้าหมายเมืองเชียงรายในวาระโอกาส 750 ปีเมืองเชียงราย
พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจริญพรว่า เนื่องในวาระโอกาสในปี 2555 ตรงกับปีที่เมืองเชียงรายจะมีอายุครบ 750ปี โดยวัดมิ่งเมือง หรือวัดช้างมูบ จะมอายุครบ 725 ปี ในวาระเดียวกันด้วย ทางวัดมิ่งเมือง จัดสร้างพระเจ้าหมายเมืองเชียงราย เป็นพุทธลักษณะแบบลีลาทรงเครื่องศิลปะเชียงแสนโบราณ ขนาดความสูง 7 เมตร 50 เซนติเมตร กำหนดตั้งประดิษฐานอยู่ในใจกลางเมืองเชียงราย และจะได้ทำการหล่อระฆังสมโภช 750ปีเมืองเชียงราย ขึ้นเพื่อเป็นการอนุสรณ์ในงานสมโภชทั้ง 2 วาระ ด้วยวัดมิ่งเมือง หรือวัดช้างมูบจัดกิจกรรมบูชาแผ่นเงิน แผ่นทอง จารึกชื่อ นามสกุล เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตรับปีใหม่ 2554 ซึ่งคณะศรัทธาประชาชน

ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 089- 8507004, 053- 716960 โทรสาร 053- 711089

ข่าว : สวท.เชียงราย

เปิดดูทั้งหมด 277 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 7 ครั้ง