ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหนังสั้นจาก ททท.เชียงราย เพื่อเฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานเชียงราย  จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย   ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์  และเพื่อร่วมฉลอง 750 ปี  เมืองเชียงราย

จากหนังสั้นทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือก 7   เรื่อง  ซึ่งมีการประกาศผลที่โรงแรมริมกก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา

ผลการประกวดหนังสั้นครั้งนี้
–  รางวัลชนะเลิศได้แก่   เรื่องมรดกที่ยิ่งใหญ่  ผลงานของ น.ส. อัญอานันท์  สุริยมงคล
รับเงินรางวัล   50,000  บาท และโล่จาก  ททท.สำนักงานเชียงราย

–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนี่ง  เรื่อง เชียงราย…ไอเลิฟยู  ยิ่งใหญ่  ผลงานของ   น.ส. ณัฐกมล  พนมนันทกิจ
รับเงินรางวัล   40,000  บาท และโล่จาก  ททท.สำนักงานเชียงราย

–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เรื่อง  ครั้งหนึ่งเมื่อผมรำลึกถึงคุณ  ณ  เชียงราย  
ผลงานของ   นายธนพงษ์  เยาว์ธานี  และนายวัฒนา  มัครมย์
รับเงินรางวัล   30,000  บาท และโล่จาก  ททท.สำนักงานเชียงราย

– รางวัลชมเชยมี 4  รางวัล  รับเงินรางวัลๆ ละ  230,000  บาท
และโล่จาก  ททท.สำนักงานเชียงราย ได้แก่เรื่อง  
1.Stranger  คนแปลกหน้า ผลงานของ น.ส.ลักขณา  บุญมา
2.เรื่องความทรงจำ  ผลงานของ น.ส. ปภาคุณ  สุริยะมงคล
3.เรื่องสู้สุดใจไปสุดฝัน ผลงานของ นายกิตติศักดิ์  บุญมา
4.ครั้งแรกในเชียงราย  ผลงานของ น.ส. ธารวิมล  อ่อนพาปลิว

โดยหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะมีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ  ททท.   จะได้รับออกอากาศในรายการ   Hot  Short  Film  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย   จะนำไปเผยแพร่ในงานส่งเสริมการขายตลาดท่องเที่ยวต่างๆ    รวมทั้งจะมอบให้หน่วยงานต่างๆที่จะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกัน

ผลงานหนังสั้นรางวัลที่ 1 เรื่องมรดกที่ยิ่งใหญ่ 

https://forums.chiangraifocus.com/index.php?topic=80139#gsc.tab=0

Loading