ข่าวประชาสัมพันธ์ที่กิน-ดื่ม-คาเฟ่เทศกาลและงาน⭐Hilight

ชวนเที่ยวงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” | 22-26 พ.ค.นี้

งาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” วันที่ 22-26 พ.ค.2567

โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย”

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับเกษตรจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศนตรีนครเชียงราย บูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของตลาดประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้กับเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการจัดโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

กิจกรรมภายในงานพบกับ

  • การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
  • การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองเชียงราย
  • กิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร
  • ผักปลอดภัยจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย
  • การแสดงดนตรีศิลปินชื่อดัง อาทิ แอ็ดดี้ตลาดแตก The Secret วงม่วนขนาด วงเดอะเพอะ
  • การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

เทศบาลนครเชียงราย มีความตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าการเกษตร เพิ่มช่องทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้า OTOP ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติตามแนวทางตลาดประชารัฐ

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053711333

Loading